Rada Miejska w Sochaczewie - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 28.02.2016 r.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 249/2015

Zarządzenie i kalendarz wyborczy

Obwieszczenie o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie GKW

 

Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego

1. Postanowienie Nr 274/2015 (Komitet Wyborczy SLD)

2. Postanowienie Nr 275/2015 (KWW Stanisław Wachowski)

3. Postanowienie Nr 276/2015 (KWW W'15)

4. Postanowienie w sprawie powołania MKW w Sochaczewie

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59