Rada Miejska w Drobinie - wybory uzupełniajace zarzadzone na dzień 14.02.2016 r.

 

Postanowienie Nr 12/2015

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego i kalendarz wyborczy

Obwieszczenie o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie M-G KW

Postanowienie Nr 272/2015 w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Drobinie

Obwieszczenie o numerze i granicy obwodu głosowania

Obwieszczenie M-GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego:

1. Postanowienie Nr 266/2015 (KWW Hanny Kuźniewskiej)

2. Postanowienie Nr 267/2015 (KWW "Wspólny Cel")

3. Postanowienie Nr 268/2015 (KWW Renaty Chrobocińskiej)

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59