Rada Gminy Bielsk- wybory uzupełniające zarzadzone na dzień 24.01.2016 r.

 

Zarządzenie i kalendarz wyborczy

Obwieszczenie o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie GKW

Obwieszczenie o numerze i granicy obwodu głosowania

Postanowienie Nr 250/2015 o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Obiweszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 26.01.2016 r.

Postanowienia Komisarza Wyborczego

1. Postanowienie Nr 246/2015 (KWW Okręg 15)

2. Postanowienie Nr 251/2015 (KWW Nasze Wioski)

3. Postanowienie Nr 252/2015 (KWW Umienino)

4. Postanowienie Nr 253/2015 (KWW - Dobro Naszych Wsi)

5. Postanowienie Nr 256/2015 (KWW Jączewo i okolice)

6. Postanowienie Nr 257/2015 (KWW Marcina Żółtańskiego)

7. Postanowienie Nr 258/2015 (KWW Tadeusz Pilichowskiego)

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59