Informacja Komisji do spraw zagospodarowania

Informacja Komisji do spraw zagospodarowania o zbędnych i zużytych składnikach majatku ruchomego

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego w Krajowym Biurze Wyborczym w Płocku (2015 r.)

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego w Krajowym Biurze Wyborczym w Płocku (2014 r.)

 

Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku (2012 r.)

 
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59