Wzory dokumentów dotyczących wyborów w trakcie kadencji do organów samorządu terytorialnego

Wzory dokumentów dotyczących utworzenia komitetu wyborczego

Wzory dokumentów dotyczących zgłoszenia listy kandydatów i kandydatów

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59