Komisarz Wyborczy w Płocku

Małgorzata Michalska  - Prezes Sądu Okręgowego w Płocku

 

siedziba:


Delegatura Krajowego Biura Wyborczego

 09 - 402 Płock, ul. 3 Maja 16

pok. nr 303

tel. 24 364 58 96,  24 364 58 97 ; tel./fax 24 364 58 99

 

Dyżury Komisarza:  poniedziałki w godz: 13.00 - 15.00

 
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59