Delegatura KBW w Płocku

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku

09-402 Płock, ul. 3 Maja 16,

tel. 24/364-58-96, 24 364-58-97 tel./fax 24 364-58-99

e-mail: plo-del@pkw.gov.pl

pok. nr 301,302, 303, 305

godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

 

Dyrektor Delegatury  -   Krzysztof  WAWRO

 
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59