Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Płocku

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

m. Żyrardów

Referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Żyrardowa przed upływem kadencji zarządzone na dzień 20 października 2013 r. 


W dniu  1 lipca 2013 r.  do Komisarza Wyborczego w Płocku  wpłynęło zawiadomienie pełnomocnika inicjatorów referendum o zamiarze wystapienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego  w sprawie odwołania przed upływem kadencji  Prezydenta Miasta Żyrardowa.

W dniu 5 sierpnia 2013 r. pełnomocnik inicjatorów referendum przekazał Komisarzowi Wyborczemu  w Płocku wniosek w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Żyrardowa w drodze referendum przed upływem kadencji.

W dniu 26 sierpnia 2013 r. Komisarz Wyborczy w Płocku wydał Postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Żyrardowa przed upływem kadencji

 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku Nr 44/2013 z dnia 26.08.2013 r.

 Informacja o warunkach ważności referendum

 Ustalenia Komisarza Wyborczego w Płocku

 Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku  o uprawnieniach  przysługującym osobom 
 niepełnosprawnym

 Wykaz załączników

 Terminarz czynności wyborczych

 Zgłoszenie kandydatów do miejskiej komisji wyborczej (druk)

 Zgłoszenie kandydatów do obwodowej komisji wyborczej (druk)

 Zaświadczenie dla męża zaufania

 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku o powołaniu Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Żyrardowie

 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Plocku o powołaniu Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Żyrardowie

Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego

 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88 z  2000 poz. 985) pełnomocnik inicjatora referendum obowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe z dochodów i wydatków, związanych z referendum. Sprawozdanie finansowe z referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pełnomocnik inicjatora referendum składa komisarzowi wyborczemu, który zarządził przeprowadzenie referendum.

 Wzór sprawozdania finansowego określony jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne (Dz. U Nr 14, poz. 128 z 2001 r.).

Wzór sprawozdania finansowego

 

Wizualizacja

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Joanna Grausberg (2013-07-09 14:19:35)
Modyfikujący:
Joanna Grausberg (2013-10-29 09:50:34)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku