Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Płocku

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

m. Gostynin

 

Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem kadencji zarządzone na dzień  15 września 2013 r.

 

W dniu  29 kwietnia 2013 r.  do Komisarza Wyborczego w Płocku  wpłynęło zawiadomienie pełnomocnika inicjatorów referendum o zamiarze wystapienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego  w sprawie odwołania przed upływem kadencji Burmistrza  Miasta Gostynina.

W dniu 24  czerwca 2013 r. pełnomocnik inicjatorów referendum przekazał Komisarzowi Wyborczemu  w Płocku wniosek w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina w drodze referendum przed upływem kadencji.

W dniu 16 lipca 2013 r. Komisarz Wyborczy w Płocku wydał Postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem kadencji

 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku Nr 36/2013 z dnia 16.07.2013 r.

Informacja o warunkach ważności referendum

Ustalenia Komisarza Wyborczego w Płocku

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku  o uprawnieniach  przysługującym osobom  niepełnosprawnym

Wykaz załączników

Terminarz czynności wyborczych

Zgłoszenie kandydatów do terytorialnej komisji wyborczej (druk)

Zgłoszenie kandydatów do obwodowej komisji wyborczej (druk)

Zaświadczenie dla męża zaufania

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku o powołaniu Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Gostyninie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Plocku o powołaniu Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88 z 2000 poz. 985) pełnomocnik inicjatora referendum obowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe z dochodów i wydatków, związanych z referendum. Sprawozdanie finansowe z referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pełnomocnik inicjatora referendum składa komisarzowi wyborczemu, który zarządził przeprowadzenie referendum.

 Wzór sprawozdania finansowego określony jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne (Dz. U Nr 14, poz. 128 z 2001 r.).

Wzór sprawozdania finansowego

 

Wizualizacja

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Joanna Grausberg (2013-06-27 09:41:26)
Modyfikujący:
Joanna Grausberg (2013-09-26 09:24:25)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku