Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Płocku

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

gm. Sanniki

 

Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki oraz Rady Gminy Sanniki przed upływem kadencji zarządzone na dzień 13 maja 2012 r. 


W dniu  26 stycznia 2012 r.  do Komisarza Wyborczego w Płocku  wpłynęło zawiadomienie pełnomocnika inicjatorów referendum o zamiarze wystapienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego  w sprawie odwołania przed upływem kadencji  Wójta Gminy Sanniki oraz Rady Gminy Sanniki.

W dniu 24 lutego 2012 r. pełnomocnik inicjatorów referendum przekazał Komisarzowi Wyborczemu  w Płocku wniosek w sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki i Rady Gminy Sanniki w drodze referendum przed upływem kadencji.

W dniu 19 marca 2012 r. Komisarz Wyborczy w Płocku wydał Postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki oraz Rady Gminy Sanniki przed upływem kadencji

Wizualizacja

m. Gostynin

 

Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem kadencji zarządzone na dzień  15 września 2013 r.

 

W dniu  29 kwietnia 2013 r.  do Komisarza Wyborczego w Płocku  wpłynęło zawiadomienie pełnomocnika inicjatorów referendum o zamiarze wystapienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego  w sprawie odwołania przed upływem kadencji Burmistrza  Miasta Gostynina.

W dniu 24  czerwca 2013 r. pełnomocnik inicjatorów referendum przekazał Komisarzowi Wyborczemu  w Płocku wniosek w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina w drodze referendum przed upływem kadencji.

W dniu 16 lipca 2013 r. Komisarz Wyborczy w Płocku wydał Postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem kadencji

m. Żyrardów

Referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Żyrardowa przed upływem kadencji zarządzone na dzień 20 października 2013 r. 


W dniu  1 lipca 2013 r.  do Komisarza Wyborczego w Płocku  wpłynęło zawiadomienie pełnomocnika inicjatorów referendum o zamiarze wystapienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego  w sprawie odwołania przed upływem kadencji  Prezydenta Miasta Żyrardowa.

W dniu 5 sierpnia 2013 r. pełnomocnik inicjatorów referendum przekazał Komisarzowi Wyborczemu  w Płocku wniosek w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Żyrardowa w drodze referendum przed upływem kadencji.

W dniu 26 sierpnia 2013 r. Komisarz Wyborczy w Płocku wydał Postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Żyrardowa przed upływem kadencji

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku